12 november 2013

Droomsessie Tiel

Burgerlijke ongehoorzaamheid voor de burger!

Door Eelco Visser

tiel droomsessie

Exact drie weken na de eerste inbliksessie met het kernteam, gaan partners en politici kennismaken met de VIPbus. Te beginnen met de amuse van sprinkhaan. Zo worden de grote sprongen die in de VIPbus gemaakt gaan worden, culinair ingeleid.

In de VIPbus delen wethouder Verspuij, de ambtenaren Madeleine Colla, Rob Thole en Margreet Griepink, raadsleden Marcel Melissen en Laura Metiary en sociale profesionals en vrijwilligers Inge Laduc, Anton de Boer, Martijn Martens, Esther van Erve en Ruud van Dijk hun dromen over de Tielse samenleving. Uit die dromen spreekt vooral maatschappelijke betrokkenheid: er gaan een TielMobiel (voor en door burgers), een talentontwikkelklas en een steunpunt in Kapel Avezaath komen. Professionals maken concrete afspraken over samenwerking in wijken, met als doel dat mensen uiteindelijk meer voor elkaar gaan zorgen. Prachtig! Toch is er uiteindelijk, drie uur later, iets anders het onderwerp van gesprek: het idee voor een Tiels Ontregelteam. Een team dat regels tegen het licht houdt en alleen maar beoordeelt of ze burgers dienen of afremmen. En op basis van die kennis actie onderneemt.

Muur aan regels

De vraag in de bus is: wie werpt die muur aan regels op? Marcel Melissen, fractievoorzitter van de VVD, komt met een sprekend voorbeeld. Hij vertelt over een schrijnende situatie van een huurster die totaal buiten haar schuld om in een onmogelijke situatie terecht was gekomen. Binnen het pakket van regels bleek het niet mogelijk haar te helpen, waardoor onvermijdelijk een ontruiming zou volgen. Door creatief te zijn en van het pad van de regels af te stappen, kon een ontruiming voorkomen worden. Boukje Keijzer, procesbegeleider van het Spoor van Vernieuwing, vertelt dat regels geen wetten zijn en in 90% van de gevallen door de gemeente zelf zijn verzonnen. Die kunnen dus ook bijgesteld of genegeerd worden. Dan brengt ambtenaar Andries Faber zijn idee voor een Ontregelteam naar voren. Ontregelen heeft met lef te maken. Als één iemand lef toont, willen anderen ook meedoen, kun je verantwoordelijkheid delen en kan er iets veranderen. Het gelijkheidsprincipe moet niet voorkomen dat mensen de hulp niet krijgen die ze nodig hebben! Dennis Nolte, procesbegeleider van het Spoor van Vernieuwing, vraagt of we dat als politiek en professionals aandurven: ongelijkheid toestaan?

Bonustrack

Na de pauze is het enthousiasme voor het Ontregelteam groot. De twee aanwezige raadsleden (naast Marcel is dat Laura Metiary van de PvdA) gaan er in de Commissie samenleving politieke steun voor zoeken. Ze verwachten niet dat iemand erop tegen is dat een team belemmerende regels tegen het licht gaat gehouden. Ze blikken deze actie gezamenlijk in als vers voornemen en gaan bij organisaties inventariseren of ze vaak tegen dit type regels of procedures aanlopen. Boukje gaat een stap verder. Ze kondigt ‘de bonustrack’ aan, een huiswerkopdracht voor iedereen. Alle deelnemers in de bus gaan bewust een aantal regels overtreden. Niet de wet! Ze gaan in hun werk regels en procedures negeren, die de mens niet dienen. Met als doel om bewoners verder te helpen, niet voor ‘the kick of it’! De deelnemers moeten dan wel met elkaar afspreken om elkaar te dekken. Iedereen blijkt geraakt door het voorbeeld van Marcel en de animo voor het ontregelen is groot. De groep gaat ervoor. Burgerlijke ongehoorzaamheid ten behoeve van de mens!

Tags: , , , ,

 

Geef jouw reactie