Beste reisgenoten,

Op maandag 16 maart staat op de agenda van KHN afdeling Altena mijn voorstel voor het inrichten van een klankbordgroep (i.p.v. werkgroep) die de participatie gaat bevorderen van ondernemers uit de horeca- en recreatiesector bij het opstellen van de omgevingsvisies in de regio Brabantse Biesbosch (gemeenten Altena, Drimmelen en Geertruidenberg). Naast de positieve reacties in de bus van de projectleider Omgevingsvisie in Geertruidenberg en de wethouder RO van de gemeente Drimmelen heb ik inmiddels ook positieve reacties van de regiomanager van RECRON en de voorzitter van KHN Altena Biesbosch. Mijn doel is dit voorstel via de regiomanager van KHN nog deze maand voor te leggen aan de besturen van KHN Geertruidenberg en KHN Drimmelen.

Op 16 maart wordt het voorstel direct aansluitend op de bestuursvergadering tijdens een ambtelijk overleg voorgelegd aan twee ambtenaren van de gemeente Altena. Mijn streven is dit voorstel op de agenda te zetten van het horecaoverleg met de burgemeester en de wethouder Recreatie en toerisme, dat plaats vindt op 20 april.

Ook wil ik het voorstel als pilot voorleggen aan de programmamanager Omgevingswet van de provincie Noord-Brabant. En zo mogelijk via de regiomanagers ook introduceren als pilot voor KHN en HISWA/RECRON. Daarbij wil ik hen aanspreken als financiers van dit project, zo nodig samen met de gemeenten.

Met vriendelijke groet,

Wim van Dijk
M 06 – 10 61 61 67