De Omgevingswet: de reis naar binnen en buiten.

De Omgevingswet biedt instrumenten voor en stelt voorwaarden aan de inrichting van de leefomgeving, bij voorkeur in afstemming met de samenleving en stakeholders. Deze reis naar buiten vergt ook van de interne organisatie een nieuwe werkwijze. Afdelingen worden geacht over de grenzen van het eigen domein samen te werken en gezamenlijk de uiteenlopende opgaven centraal te stellen. Met het Spoor van Vernieuwing wordt dit een ontdekkingsreis in jouw organisatie die gaat over cultuur, een andere manier van samenwerken, sturen en verantwoorden.

De reisbegeleiding van het Spoor van Vernieuwing helpt jou zowel met de uitdagingen buiten als binnen jouw organisatie. Wij brengen interne en externe stakeholders bij elkaar en versterken teams door het verzorgen van trainingen Opgavegerichte Mindset en Nieuw Leiderschap.

Breed gedragen en op koers: op naar 1-1-2022!

Om tot een breed gedragen Roadmap naar de Toekomst te komen, faciliteren wij een dialoog waarin een ieder de ruimte krijgt om gehoord te worden, de wijsheid van de groepsleden te benutten en afspraken over de route te maken waar eenieder achter staat. Om op koers te blijven dragen we bij aan het lerend vermogen: ook bij nieuwe opgaven en samenwerkingsverbanden weten jij en je organisatie met de stakeholders effectiever samen te werken. We bieden daarbij vanuit verschillende disciplines ondersteuning.

Tot slot, wij dragen er graag aan bij dat de opgave met en van de Omgevingswet een inspirerend en betekenisvol avontuur wordt!