12 november 2013

Droomsessie Tiel

Burgerlijke ongehoorzaamheid voor de burger!

Door Eelco Visser

tiel droomsessie

Exact drie weken na de eerste inbliksessie met het kernteam, gaan partners en politici kennismaken met de VIPbus. Te beginnen met de amuse van sprinkhaan. Zo worden de grote sprongen die in de VIPbus gemaakt gaan worden, culinair ingeleid.

In de VIPbus delen wethouder Verspuij, de ambtenaren Madeleine Colla, Rob Thole en Margreet Griepink, raadsleden Marcel Melissen en Laura Metiary en sociale profesionals en vrijwilligers Inge Laduc, Anton de Boer, Martijn Martens, Esther van Erve en Ruud van Dijk hun dromen over de Tielse samenleving. Uit die dromen spreekt vooral maatschappelijke betrokkenheid: er gaan een TielMobiel (voor en door burgers), een talentontwikkelklas en een steunpunt in Kapel Avezaath komen. Professionals maken concrete afspraken over samenwerking in wijken, met als doel dat mensen uiteindelijk meer voor elkaar gaan zorgen. Prachtig! Toch is er uiteindelijk, drie uur later, iets anders het onderwerp van gesprek: het idee voor een Tiels Ontregelteam. Een team dat regels tegen het licht houdt en alleen maar beoordeelt of ze burgers dienen of afremmen. En op basis van die kennis actie onderneemt.

Muur aan regels

De vraag in de bus is: wie werpt die muur aan regels op? Marcel Melissen, fractievoorzitter van de VVD, komt met een sprekend voorbeeld. Hij vertelt over een schrijnende situatie van een huurster die totaal buiten haar schuld om in een onmogelijke situatie terecht was gekomen. Binnen het pakket van regels bleek het niet mogelijk haar te helpen, waardoor onvermijdelijk een ontruiming zou volgen. Door creatief te zijn en van het pad van de regels af te stappen, kon een ontruiming voorkomen worden. Boukje Keijzer, procesbegeleider van het Spoor van Vernieuwing, vertelt dat regels geen wetten zijn en in 90% van de gevallen door de gemeente zelf zijn verzonnen. Die kunnen dus ook bijgesteld of genegeerd worden. Dan brengt ambtenaar Andries Faber zijn idee voor een Ontregelteam naar voren. Ontregelen heeft met lef te maken. Als één iemand lef toont, willen anderen ook meedoen, kun je verantwoordelijkheid delen en kan er iets veranderen. Het gelijkheidsprincipe moet niet voorkomen dat mensen de hulp niet krijgen die ze nodig hebben! Dennis Nolte, procesbegeleider van het Spoor van Vernieuwing, vraagt of we dat als politiek en professionals aandurven: ongelijkheid toestaan?

Bonustrack

Na de pauze is het enthousiasme voor het Ontregelteam groot. De twee aanwezige raadsleden (naast Marcel is dat Laura Metiary van de PvdA) gaan er in de Commissie samenleving politieke steun voor zoeken. Ze verwachten niet dat iemand erop tegen is dat een team belemmerende regels tegen het licht gaat gehouden. Ze blikken deze actie gezamenlijk in als vers voornemen en gaan bij organisaties inventariseren of ze vaak tegen dit type regels of procedures aanlopen. Boukje gaat een stap verder. Ze kondigt ‘de bonustrack’ aan, een huiswerkopdracht voor iedereen. Alle deelnemers in de bus gaan bewust een aantal regels overtreden. Niet de wet! Ze gaan in hun werk regels en procedures negeren, die de mens niet dienen. Met als doel om bewoners verder te helpen, niet voor ‘the kick of it’! De deelnemers moeten dan wel met elkaar afspreken om elkaar te dekken. Iedereen blijkt geraakt door het voorbeeld van Marcel en de animo voor het ontregelen is groot. De groep gaat ervoor. Burgerlijke ongehoorzaamheid ten behoeve van de mens!

Tags: , , , ,

 

17 oktober 2013

Vers Voornemen als eerste stap van droom naar doorbraak

Door Eelco Visser

VIPbus-Tiel-9In Tiel staat een bus die bekijks trekt. De VIPbus, in de lokale pers als ‘droombus’ aangekondigd, staat voor het Tielse gemeentehuis. Daar staat ook een groep ambtenaren met een missie. Ze gaan het nieuw samenspel tussen de gemeente en de Tielse samenleving vormgeven: professionals en burgers. Andries Faber, Sophia Hardeman, Karin van Nuland en Elly van Schaik stappen de warme bus in, het wachten is nog even op Yvette van den Boom en Harry van den Burgt. Want we kunnen wel met de nabije toekomst aan de slag gaan, in het heden moeten er nog persberichten uit en dient een afdeling gemanaged te worden.

Beklijven

Iets na enen zijn we compleet, maken we kennis en valt Harry met de deur in huis. Hij vraagt hoe dit traject nu uiteindelijk gaat beklijven? Lang niet de gehele ambtelijke organisatie wordt bereikt en naar schatting zullen zo’n 200 burgers de VIPbus bezoeken om dromen met ons te delen. Daarvan gaan we er vijftien uitwerken. De vraag lijkt dus geen onlogische. Het moet namelijk geeen vuurpijl zijn waarbij iedereen aaaaahhhhhhh roept en over gaat tot de orde van de dag. Dennis van het Spoor van Vernieuwing heeft een bevredigend antwoord. Dat geven we pas, nadat we de resultaten van de twee uur durende sessie met jullie hebben gedeeld.

S.M.A.R.T. Dromen

Dennis en Marleen, de koershouder van het Spoor van Vernieuwing, vragen de ambtenaren hun dromen met elkaar te delen. Persoonlijke, maar ook de dromen die hun eigen professionele verhouding tot de Tielse samenleving aangaan. En SMART, iets wat Karin bewaakt. We zetten een eerste stap richting het realiseren van die dromen door per persoon een vers voornemen in te blikken: een actie die je binnen een maand kunt realiseren als eerste stap van droom naar doorbraak. Twee uur later is er enorm veel in gang gezet. Als Elly, Karin, Sophia en Andries hun dromen realiseren dan gaat de gemeente Tiel binnen één maand invulling geven aan concrete, directe interactie met de burger, nadenken over hoe het met de burger wil en zou moeten communiceren, de burger het eerlijke verhaal over de onzekere koers vertellen en de burger vragen vanuit een probleem mee te denken over een oplossing in plaats van zelf op voorhand een oplossing te bedenken en die op te leggen. Dat zijn fundamentele doorbraken in de huidige werkwijze. Daarnaast gaat Harry werken aan ambassadeurschap voor de werkwijze binnen het gemeentehuis. Hij is na twee uur namelijk ‘a believer’.

Antwoord

Die resultaten zijn een groot deel van het antwoord op de vraag of dit traject wel beklijft: de gemeente Tiel heeft al voor de nieuwe werkwijze gekozen, door er zo hard voor te gaan. De passagiers in de VIPbus zijn Ambassadeurs van de Kanteling. Door als gemeente echt anders te gaan handelen, door uit te gaan van eigen dromen en burgers en professionals uit te dagen hetzelfde te doen, ontstaat nieuw samenspel. Dat start bij Karin, Elly, Yvette, Sophia, Andries, Harry en de professionals en burgers die we met het traject gaan bereiken. Zij gaan zorgen voor de olievlekwerking. En dan is er geen weg meer terug. Werken en leven in Tiel wordt er leuker van, omdat iedereen gaat voor zijn of haar droom. Daar schuilt energie en eigenaarschap in. Een vers voornemen is de eerste stap richting de droomdoorbraak.

Tags: , ,