Jouw reis

Beste reisgenoten,

Ondanks de Coronacrisis blijf ik vasthouden aan mijn uitdaging om binnen 3 maanden na de Brabantse Dag van de Omgevingswet resultaat te boeken.

Helaas konden op maandag 16 maart de bestuursvergadering van KHN afdeling Altena en het aansluitende ambtelijk overleg met de gemeente niet doorgaan. Ook het horeca overleg met de burgemeester gaat op 20 april niet door.

In mijn voorstel ligt de nadruk niet op de inhoudelijke inbreng in de omgevingsvisies, maar op het bevorderen van de deelname van ondernemers aan activiteiten van de gemeenten. De klankbordgroep zou een beperkte omvang kunnen hebben met 2 ondernemers (bestuursleden en niet-bestuursleden) per KHN-afdeling en 2 – 3 ondernemers uit de recreatiesector. Het doel van de klankbordgroep is om met de gemeenten van gedachten te wisselen over voorwaarden om zoveel mogelijk ondernemers uit de vrijetijdssector bij hun activiteiten te betrekken. Ook kunnen de leden van de klankbordgroep als ‘ambassadeurs’ optreden naar hun collega’s.

Participatie in het kader van de Omgevingswet mag zich niet beperken tot de inbreng vanuit de besturen, omdat participatie van zoveel mogelijk burgers en ondernemers een voorwaarde is voor de kwaliteit van omgevingsvisies en omgevingsplannen. De samenwerking in één klankbordgroep heeft tevens tot doel de afstemming tussen de omgevingsvisies en omgevingsplannen voor wat betreft de horeca- en recreatiesector in de regio Brabantse Biesbosch te bevorderen, waardoor integrale plannen ontstaan die de verschillende opgaven met elkaar verbinden. Bovendien zal het een ondernemer die de komende jaren zijn inbreng niet levert, later meer moeite kunnen kosten om zijn bedrijfsplannen te realiseren.

Aangezien de regie voor de implementatie van de Omgevingswet bij de gemeenten ligt, heb ik mijn voorstel voor het inrichten van een klankbordgroep nu voorgelegd aan de accountmanager Horeca van de gemeente Altena. Hij legt mijn notitie voor aan zijn collega’s, die zich bezig houden met de implementatie van de Omgevingswet. Inmiddels ligt het voorstel ook bij de bedrijfscontactpersonen van de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg.

Met vriendelijke groet,

Wim van Dijk
M 06 – 10 61 61 67