Tielprov.Gelderland
 
Terug
 

29 november 2013

Prikkels voor het nieuwe samenspel

Door Marleen Laverman

De gemeente Tiel werkt aan de kanteling in het kader van de Wmo. De interne omzetting van de structuur in Tiel naar teams is inmiddels in gang gezet en moet per 1 januari 2014 ‘staan’.

De beoogde cultuurverandering is minder eenvoudig te realiseren. Veranderen roept vaak onzekerheid en weerstand op, omdat mensen nog niet altijd een goed beeld hebben van het nieuwe samenspel en gedrag dat van ze verwacht wordt. Dat geldt niet alleen voor medewerkers van de gemeente, maar ook voor medewerkers van de samenwerkingspartners (zorg, welzijn, corporaties, politie etc.) en voor bewoners en ondernemers.

Experimenteren met nieuwe rollen

Het nieuwe samenspel, daar moet je niet alleen over praten, dat moet je vooral doen. En dat geldt zowel voor de overheid als voor de samenleving. We volgen in Tiel dan ook twee sporen:

a) Door op te treden als katalysator voor het aanwakkeren van positieve energie in de samenleving. We laten bewoners ervaren dat hun dromen de moeite waard zijn om energie in te steken, dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor die droom en dat er mensen zijn die hen daarbij kunnen helpen. Eigen kracht wordt daarmee zichtbaar en voelbaar versterkt.
b) Door medewerkers van de gemeente en samenwerkingspartners mee te nemen in hun nieuwe rol en te laten ervaren hoe hun toegevoegde waarde het beste tot recht komt.

Op expeditie Tiel

Stap voor stap wordt de olievlek van ervaring met het nieuwe samenspel groter gemaakt. We starten met een kleine groep pioniers en op verschillende momenten in het proces worden collega’s en samenwerkingspartners mee op expeditie. Het kernteam deelt de ervaringen breed via social media en via andere kanalen in de organisatie. Het nieuwe samenspel wordt onderdeel van de nieuwe teamorganisatie per 1 januari 2014.

Volg het op twitter via #opexpeditietiel

Terug
 
 

Geef jouw reactie