Terug
 

21 oktober 2013

Stap 4: borging en olievlek werkwijze

Door Marleen Laverman

Blik naar buiten

Het echt anders gaan doen staat of valt bij het in leven houden van de ervaringen. Zowel in de samenleving als bij de overheid en de samenwerkingspartners.
Het doel is dat de droomeigenaren (bewoners) hun eigen steunsysteem creëren, dat hen kan helpen om de eerste sprong te wagen. Dit is de gelegenheid voor de gemeente en stakeholders om met een nog grotere groep te oefenen in de nieuwe rol van het mogelijk maken van deze maatschappelijke initiatieven: de olievlek groeit.

Om nog meer mensen deelgenoot te maken van de ervaringen van de direct betrokkenen en om de nieuwe spelregels te communiceren naar collega’s, bewoners en partnerorganisaties, is een magazine de meest pakkende en inspirerende vorm. In dit magazine borgen en duiden we de resultaten via interviews met droomeigenaren en stakeholders, verslag, analyse en interpretatie van het proces en toepassingen voor de toekomst.

Resultaat:

  • gemeenteambtenaren, samenwerkingspartners en lokale ondernemers ervaren de kracht van het meedenken
  • olievlek naar de samenleving: inspiratie om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je droom
  • spelregels voor het nieuwe samenspel tussen bewoners en overheid geduid en verspreid

Terug
 
 

Geef jouw reactie