Het begon met de droom van Julia Koeman (teamleider Samenleving) en Hans Freriks (wijkcoördinator) in Zevenaar: een levende visie op het nieuwe wijkgericht werken, op 2 A4. Een echte uitdaging en het is gelukt: in recordtijd (op de kop af 30 dagen) formuleerde de gemeente samen met partners, sleutelfiguren en bewoners, een nieuwe conceptbeleidsvisie voor wijkgericht werken.

Persoonlijk experiment

Het zelf ervaren van en experimenteren met het nieuwe samenspel stond voorop. Daarnaast zijn de ervaringen gedeeld en bediscussieerd met collega’s en samenwerkingspartners. Zo ontstond uiteindelijk de basis voor spelregels voor een nieuwe werkwijze. Een basis die gedragen wordt door ambtenaren, actieve bewoners, gemeenteraadsleden en professionals uit sectoren  wonen, welzijn en zorg. Want het kan anders en het moet anders, dat wordt duidelijk.

Magazine als tool voor borging en olievlek

De spelregels vormen het hart van het magazine, dat het verhaal vertelt bij het proces. Hiermee kan de olievlek van verandering worden verspreid. Al tijdens het project is er wat wezenlijks veranderd in de houding en werkwijze van de betrokkenen: aldoende is men gewoon begonnen.

Laat je inspireren door het proces in Zevenaar en vraag hier het magazine aan.

Julia Koeman – teamleider Samenleving, gemeente Zevenaar
“Het Spoor van Vernieuwing is als een goede reis: uitdagend, van de gebaande paden, mooie vergezichten en bijzondere ontmoetingen.”